บริการนำเที่ยว

 

เกาะกระดาด จ.ตราด

เรียงรายอยู่ในน่านน้ำทะเลไทย จารึกไว้ด้วยเรื่องราวยุทธนาวีลือลั่นนั่นคือ หมู่เกาะทะเลตราดกว่า 67 เกาะน้อยใหญ่เปรียบได้ประดุจอัญมณีล้ำค่า ใครจะเชื่อว่า เกาะกระดาด ตามชื่อพันธุ์ไม้ชนิดหนึ่งที่ขึ้นบนเกาะแห่งนี้

Go to top