สายเลือดใหม่นาวิกโยธิน!!! นายทหารใหม่ พรรคนาวิกโยธิน เดินทางดูงานและศึกษาภูมิประเทศในพื้นที่ภาคตะวันออก

ทหารใหม่พรรคนาวิกโยธิน เดินทางศึกษาดูงานหน่วย ทร.พื้นที่ภาคตะวันออก

โดยได้เยี่ยมชมหน่วยป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการนำไปใช้ชีวิตทหาร...
เมื่อวันที่ 2 มี.ค.60 พล.ร.ต.นพรัตน์ เลิศล้ำ เสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ต้อนรับคณะนายทหารใหม่ พรรคนาวิกโยธิน โดยมีน.ท.พิทักษ์รัฐ นิลฤกษ์ ผู้บังคับกองนายทหารนักเรียน กองปกครอง โรงเรียนนาวิกโยธิน ศูนย์ฝึกนาวิกโยธิน เป็นหัวหน้าคณะ ซึ่งมีกำหนดการมาศึกษาภูมิประเทศ และเยี่ยมชมหน่วยในพื้นที่ภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 1-3 มี.ค.60 พร้อมทั้งร่วมรับฟังการบรรยายสรุปภารกิจและการปฏิบัติของหน่วย ณ ห้องประชุม กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ค่ายตากสิน อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี

ทหารใหม่พรรคนาวิกโยธิน เดินทางศึกษาดูงานหน่วย ทร.พื้นที่ภาคตะวันออก
เข้าสักการะ
ทั้งนี้การศึกษาดูงานภูมิประเทศ และภารกิจของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินทุกหน่วย จะเป็นการเสริมประสบการณ์ให้กับนายทหารใหม่ พรรคนาวิกโยธินเพื่อใช้ปฏิบัติงานในอนาคตอย่างเข้าใจและมีประสิทธิภาพต่อไป.

ทหารใหม่พรรคนาวิกโยธิน เดินทางศึกษาดูงานหน่วย ทร.พื้นที่ภาคตะวันออก
รวมถ่ายภาพที่ระลึก

ทหารใหม่พรรคนาวิกโยธิน เดินทางศึกษาดูงานหน่วย ทร.พื้นที่ภาคตะวันออก
สายเลือด นย.ใหม่

 

 

 

ขอขอบคุณบทความจาก : https://www.thairath.co.th/content/872258

Go to top